Wat doet Platform Gezond Werk?

  • Home
  • /
  • Wat doet Platform Gezond Werk?

Platform Gezond Werk gunt iedereen een gezonde en veilige werkomgeving, en plezier in het werk. Zorgdragen voor zo’n werkomgeving is niet eenvoudig. Allereerst vraagt dat inzet en betrokkenheid van alle mensen binnen een organisatie. Organisaties moeten zich daarnaast voortdurend aanpassen aan de snelle veranderingen in de buitenwereld.

De professionals van Platform Gezond Werk beschikken over specialistische kennis: ze zijn getraind om mee te helpen aan het creëren van een gezonde en plezierige werkomgeving. Hun jarenlange ervaring kan het verschil maken voor uw organisatie. 

Hoe doen we dat? Platform Gezond Werk is ervan overtuigd dat een gezonde, veilige en plezierige werkomgeving alleen kan ontstaan bij een goede samenwerking. Natuurlijk delen onze professionals hun kennis, ervaring en deskundigheid. Graag maken zij daarbij gebruik van de expertise in uw organisatie. 

Centraal staat altijd een goede match tussen het werk en de medewerker. Platform Gezond Werk onderscheidt hierbij drie takken: Loopbaan, Gezond werk, Gezonde werkende. Voor een gezonde, veilige en plezierige werkomgeving vraagt elke tak voldoende aandacht.

De boom van PGW

Platform Gezond Werk is een platform voor zelfstandig werkende professionals met kennis en expertise op het gebied van de 3 takken. Denk hierbij aan bedrijfsartsen, arbeids- en organisatieadviseurs, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen, re-integratie- en loopbaancoaches, etc.

Heeft uw organisatie hart voor de medewerkers? Dan werken wij als Platform Gezond heel graag met u samen. Ondanks alle hectiek en uitdagingen binnen en buiten de organisatie, kunnen we ons samen hard maken voor een gezonde, veilige en plezierige werkomgeving. Daar zetten onze professionals zich voor in.

Platform Gezond Werk verbindt professionals met hart voor werk aan organisaties met hart voor medewerkers.