Organisatie

Een gezonde en veilige werkomgeving waar iedereen met plezier werkt: dat is waar Platform Gezond Werk organisaties bij ondersteunt. Wij doen dit door het verbinden van zelfstandig werkende professionals die experts zijn op het gebied van loopbaanontwikkeling, gezonde werkomstandigheden en gezonde werkenden aan organisaties. 

ORGANISATIE

Bij Platform Gezond Werk delen we een passie voor organisaties en medewerkers. Onze professionals zijn experts op hun vakgebied en zijn daarnaast in staat om breder mee te denken

Platform Gezond Werk-professionals komen op locatie. Daarnaast zijn ze rechtstreeks per telefoon en email bereikbaar.

Platform Gezond Werk wil graag samenwerken met organisaties die veilig, gezond en plezierig werken hoog in het vaandel hebben staan. Organisaties, die ondanks alle uitdagingen en hectiek, hieraan willen werken.

Werken aan een fijn werkklimaat vraagt ook bereidheid van professionals binnen de organisatie om hun kennis en kunde te delen, en vakoverstijgend mee te denken. Door daadwerkelijk samen te werken, kunnen we samen zoeken naar echte oplossingen voor werkenden binnen organisaties.

Platform Gezond Werk-professionals beginnen hun dienstverlening altijd met een uitgebreide kennismaking. Als er een match is, streeft Platform Gezond Werk naar een langdurige samenwerking. Is er geen match? Platform Gezond Werk denkt dan graag mee over een goed alternatief.

Medewerker

Platform Gezond Werk biedt organisaties en hun medewerkers steun bij het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving waar mensen met plezier werken.

Veilig, gezond en plezierig werken is enorm belangrijk voor medewerkers in een organisatie. We zullen hier samen aan werken.

Platform Gezond Werk zoekt actief de samenwerking op met de OR en personeelsvertegenwoordigers.

De professionals van Platform Gezond Werk zoals de bedrijfsarts, zijn daarnaast voor àlle medewerkers benaderbaar op een laagdrempelige wijze.
De bedrijfsartsen van Platform Gezond Werk zijn op locatie aanwezig. Het is echter niet altijd prettig om op de eigen locatie in gesprek te gaan. In dat geval wordt altijd een passende oplossing gevonden.

Medewerkers zijn niet alleen welkom op het spreekuur als zij ziekgemeld zijn, maar juist ook als zij (nog) niet ziek zijn. Voorkomen is immers beter dan genezen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken zonder dat de organisatie hiervan op de hoogte is. Zo’n gesprek vindt altijd in vertrouwelijkheid plaats. Uiteraard houden de bedrijfsartsen van Platform Gezond Werk zich daarbij altijd aan hun wettelijke geheimhoudingsplicht.

Voor en door organisaties met hart voor medewerkers.