Platform Gezond Werk verbindt professionals met hart voor werk aan organisaties met hart voor medewerkers.

Samen creëren wij een gezonde en veilige werkomgeving waar mensen met plezier werken.

WAT DOET PLATFORM GEZOND WERK?

Platform Gezond Werk gunt iedereen een gezonde en veilige werkomgeving, en plezier in het werk. Zorgdragen voor zo’n werkomgeving is niet eenvoudig.

ORGANISATIE

Een gezonde en veilige werkomgeving waar iedereen met plezier werkt: Dat is waar Platform Gezond Werk organisaties bij ondersteunt. Wij doen dit door het verbinden van zelfstandig werkende professionals die experts zijn op het gebied van loopbaanontwikkeling, gezonde werkomstandigheden en gezonde werkenden.

Bij Platform Gezond Werk delen we een passie voor organisaties en medewerkers. Onze professionals zijn niet alleen experts op hun vakgebied, ook buiten het eigen vakgebied kunnen ze met u meedenken.

LOOPBAAN

GEZOND WERK

GEZONDE
WERKENDE

PROFESSIONAL

Platform Gezond Werk verbindt zelfstandig werkende professionals en kleine organisaties op het gebied van Loopbaan, Gezond Werk en Gezonde Werkende. 

OPLEIDING

Wij vinden het belangrijk dat onze professionals werken aan preventie, multidisciplinaire samenwerking en kennisoverdracht binnen organisaties.